ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ไฟล์เอกสาร :  file_08022018022959.pdf
วันที่ :  8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย :  อลิสรา วันแก้ว (พัสดุ)
ผู้เข้าชม :  282 ครั้ง


Copyright © 2018 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865