แผนที่ / ที่ตั้ง

จากแยกห้วยชิน - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกห้วยชิน - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - ทุ่งหลวง - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จากแยกปากท่อ - ทุ่งหลวง - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
แผนที่จาก Google

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865