ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 งานครูที่ปรึกษา
3 งานปกครอง
4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865