ตารางสอน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 59 เอกสาร : โหลดเอกสาร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 59 เอกสาร : โหลดเอกสาร
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 59 เอกสาร : โหลดเอกสาร
แผนกวิชาบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 59 เอกสาร : โหลดเอกสาร
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 59 เอกสาร : โหลดเอกสาร
แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 59 เอกสาร : โหลดเอกสาร


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865