แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

1 เรียนภาษาอังกฤษกับ ENGLISH4VEC
2 นักศึกษาวิชาทหาร
3 ประชาคมอาเซียน


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865